ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
11 เม.ย. 2567
โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง หมอประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม

โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง หมอประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

15 มี.ค. 2567
โครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

โครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบ

8 มี.ค. 2567
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การ

22 ก.พ. 2567
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

15 ก.พ. 2567
โครงการขยะ (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการขยะ (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย

13 ก.พ. 2567
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

9 ก.พ. 2567
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

6 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567