โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

  • วันที่ 15 มิ.ย. 2567
  • (38) เข้าชม

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกายศาสนพิธี มารยาทไทย การทักทาย ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตามเอกลักษณ์ความเป็นไทย ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง 86 คน ดำเนินการโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :