ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2567
  • (129) เข้าชม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :