ประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • ประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2567
  • (32) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 และเพื่อทราบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายประสิทธิ์ มีบัว รองปลัด อบต. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :