ประชุมประชาคมตำบลตามสัดส่วนระดับตำบล

ประชุมประชาคมตำบลตามสัดส่วนระดับตำบล

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2567
  • (29) เข้าชม

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมประชาคมตำบลตามสัดส่วนระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และเพื่อทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :