ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2567
  • (46) เข้าชม

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมาย นายวรพจน์ โพธิ์กาศ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :