กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

  • วันที่ 26 มิ.ย. 2567
  • (40) เข้าชม

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยรองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ห้วยยั้ง อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ณ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :