รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

  • วันที่ 2 ก.ค. 2567
  • (32) เข้าชม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบให้เจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติการ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 40,000.-บาท อุดหนุนโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร รายนางสาวพัด ยอดโยม หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :