มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

  • วันที่ 10 ก.ค. 2567
  • (19) เข้าชม

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมาย นายอาริยะ อินทพงษ์ รองนายก อบต.ห้วยยั้ง พร้อมด้วย เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. นักพัฒนาชุมชน และพนักงานจ้าง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :