ร้องเรียนการทุจริต

  • โทรศัพท์

    055-741-652

  • ที่อยู่

    259/2 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

  • อีเมล์

    tanet_kotcharak@huayyangkp.go.th

  • ติดตามข้อมูล

ร้องเรียนการทุจริต