A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/Main.php

Line Number: 680

Backtrace:

File: /home/iplaycom/domains/huayyangkp.go.th/public_html/application/controllers/Main.php
Line: 680
Function: _error_handler

File: /home/iplaycom/domains/huayyangkp.go.th/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/Main.php

Line Number: 680

Backtrace:

File: /home/iplaycom/domains/huayyangkp.go.th/public_html/application/controllers/Main.php
Line: 680
Function: _error_handler

File: /home/iplaycom/domains/huayyangkp.go.th/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

ข่าวสาร อบต.

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Word)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (PDF)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8/2567
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7/2567
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2567
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (word)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (pdf)
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำไตรมาส 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)"
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567