การมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในและภายนอกและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี

  • หน้าแรก /
  • ข่าวสาร อบต. /
  • การมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในและภายนอกและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี

การมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในและภายนอกและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี

  • วันที่ 19 เม.ย. 2567
  • (199) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายสมชาย เกตุวงษ์ รองนายก อบต.ห้วยยั้ง มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในและภายนอกและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง