หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

สถ. ประชุมหารือร่วมกับ กกต. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
สถ. ประชุมติดตามข้อมูลหรือประเด็นที่ถูกอภิปรายซักถามในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566
สถ. เตรียมความพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
อธิบดี สถ. ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
อธิบดี สถ. กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำทำงานด้วยใจ มุ่งผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
สถ. จัดกิจกรรม สถ.ฟังธรรม เสริมพลังชีวิต
สถ. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้กับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สถ.ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะระหว่าง มท. ร่วมกับ UN และ ทส. มุ่งมั่นร่วมกันเป็นหุ้นส่วนบริหารจัดการขยะครัวเรือน เพื่อรักษาโลกให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน