ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านลานไผ่

ที่อยู่

หมู่ 9 บ้านลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด


ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google