มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

  • วันที่ 8 มี.ค. 2567
  • (29) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายอาริยะ อินทพงษ์ รองนายก อบต.ห้วยยั้ง พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาชุมชน และพนักงานจ้าง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :