โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • วันที่ 22 ก.พ. 2567
  • (16) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินการจัดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และหันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่หันไปหมกมุ่นกับสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ ได้รับเกียรติจากนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีเปิด ดำเนินการโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :