โครงการขยะ (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการขยะ (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567

  • วันที่ 15 ก.พ. 2567
  • (22) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายสมชาย เกตุวงษ์ รองนายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการขยะ (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยั้งในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทราบถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารขยะ โดยมีจ่าอากาศเอกทินกร ราษี ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ดำเนินการโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :