โครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

โครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

  • วันที่ 15 มี.ค. 2567
  • (26) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายอาริยะ อินทพงษ์ ร่วมโครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง วิทยากรโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :