โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

  • วันที่ 30 เม.ย. 2567
  • (35) เข้าชม

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายสมชาย เกตุวงษ์ รองนายก อบต.ห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองคลองกลาง ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :