ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

  • วันที่ 2 พ.ค. 2567
  • (28) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายสมชาย เกตุวงษ์ รองนายก อบต.ห้วยยั้ง พร้อมด้วยรองปลัด อบต. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยยั้ง และอสม. ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการตำบลห้วยยั้ง จำนวน 20 ราย ตามโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา วะพึ่งพิง (TCL)

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :