กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day

  • วันที่ 7 พ.ค. 2567
  • (23) เข้าชม

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :