โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม

  • วันที่ 9 พ.ค. 2567
  • (12) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายอาริยะ อินทพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :