ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน

  • วันที่ 13 พ.ค. 2567
  • (16) เข้าชม

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายอาริยะ อินทพงษ์ รองนายก อบต. เลขานุการนายก พร้อมด้วยรองปลัด อบต. พนักงานงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน จิตอาสา และประชาชน ร่วมทำความสะอาดอาคารหอประชุม ถนนภายในโรงเรียน และสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :