โครงการพัฒนาเขตสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

โครงการพัฒนาเขตสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

  • วันที่ 27 พ.ค. 2567
  • (50) เข้าชม

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายสมชาย เกตุวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเขตสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง ตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :