เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และรับมอบเกียรติบัตรรับรองทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และรับมอบเกียรติบัตรรับรองทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และรับมอบเกียรติบัตรรับรองทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • วันที่ 7 มิ.ย. 2567
  • (18) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้นายประสิทธิ์ มีบัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง และนายชิงชัย เกตุพงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และรับมอบเกียรติบัตรรับรองทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เพื่อแสดงว่าเป็นทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทประเมินรับรอง “ระดับเงิน” ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :