ผลิตภัณฑ์จักรสานบ้านไร่สุขขุม

ผลิตภัณฑ์จักรสานบ้านไร่สุขขุม

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562
  • (2,648) เข้าชม

ผลิตภัณฑ์ / สินค้า : ชะลอม

โดย กศน.ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าของผลิตภัณฑ์ / สินค้า : นางเอื้อมเดือน หอมรื่น

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จุดเด่น ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ของฝาก ในโอกาส งานพิธีต่างๆ วัสดุทดแทน ถุงพลาสติก ไม่ทำลายธรรมชาติ สวยงาม ราคาถูก ขายสินค้าทางออนไลน์

โทร.092-0348661