เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม

เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม

  • วันที่ 20 พ.ย. 2561
  • (2,596) เข้าชม

เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนรหัสทะเบียน 6-62-06-06/1-0003 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 มีวิสัยทัศน์ คือ “ผลิตและจำหน่ายเมล็ดข้าวที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานและบริการด้วยความประทับใจ” เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นระบบของชุมชน มีการผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวกล้องผลิตโดย : กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม

ติดต่อ : กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร