ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)