ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-004 สายบ้านคลองกลาง-บ้านดอกเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอนิกส์ (E-BIDDING)

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 87-004 สายบ้านคลองกลาง-บ้านดอกเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอนิกส์ (E-BIDDING)