สัญญาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6 (แยกคุ้มบางระจัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอนิกส์ (E-BIDDING)

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • สัญญาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6 (แยกคุ้มบางระจัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กเทอนิกส์ (E-BIDDING)